Plan wychowawczo- dydaktyczny

MIESIĄC: LIPIEC

TREŚCI PROGRAMOWE: współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; komunikowanie się w grupie; rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji; poznanie sportów letnich; znajomość kolorów i owoców; uświadomienie niebezpieczeństw związanych ze zwierzętami i nieprzestrzeganiem zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, kontakt z techniką – poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; stymulowanie rozwoju mowy; umiejętność stosowania form grzecznościowych; liczenie obiektów, porównywanie ich liczby; słuchanie i śpiewanie piosenek; uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Lato, lato wszędzie” 2-6 Letnie pejzaże – na krakowskim rynku”
  Letnie pejzaże – morskie fale”
Mała pszczółka”
Sporty letnie”
Mówimy wyraźnie”
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5, III 1, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 7, IV 15, IV 18
Bezpieczne wakacje” 9-13 Kolorowe, owocowe lato”
  Bezpieczeństwo w domu i na wakacjach”
Niebezpieczne zwierzęta”
Wakacyjne podróże”
Mówimy wyraźnie”
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5, III 1, III4 , III5, III8, III 9, IV 2, IV 7, IV 8, IV 15
Zawsze niech będzie słońce” 16-20 Zawsze niech będzie słońce
  Magiczne słowa trzy”
Magiczne przedmioty”
Liczymy zabawki”
Mówimy wyraźnie”
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5, III 1, III4, III 5, III8, III 9, IV 2, IV 7, IV 8, IV 15
Letnia muzyka” 23-27 Muzyka relaksacyjna”
  Muzyka dziecięcych uszu”
Łąkowa muzyka”
Domowa muzyka”
Mówimy wyraźnie”
PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5, III 1, III4, III 5, III8, III 9, IV 2, IV 7, IV 8, IV 15

Images Designed by Freepik available under CC BY License / Grafiki na stronie są zaprojektowane przez Freepik dostępne na licencji CC BY
Background image designed by vector4free.com available under CC License / Obraz tła jest zaprojektowany przez vector4free.com dostępne na licencji CC