Koncepcja pracy przedszkola

„KAROLINKA”

 

PRIORYTETEM  PRACY PRZEDSZKOLA JEST STWORZENIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH DZIECKU ZDOBYWANIA WIADOMOŚCI I  UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO  WSZECHSTRONNEGO  ROZWOJU.

 

MISJA

 

W NASZYM    PRZEDSZKOLU    DZIECKO    ROZWIJA  ZDOLNOŚCI I WYRÓWNUJE DEFICYTY ROZWOJOWE

ROZWIJA  KOMPETENCJE  JĘZYKOWE  POPRZEZ  KOMUNIKACJĘ  W  JĘZYKU  NIEMIECKIM I ANGIELSKIM KIERUJE  SIĘ  ZASADAMI  DOBREGO  WYCHOWANIA,  PRZESTRZEGA  ZASAD BEZPIECZEŃSTWA    I   AKTYWNIE   UCZESTNICZY   W   ŻYCIU   PRZEDSZKOLA I NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA.   STOSUJE W DZIAŁANIU ZASADY PROMUJĄCE ZDROWIE

WYCHOWANIE OPARTE JEST  O ŚCISŁĄ  WSPÓŁPRACĘ  Z  RODZICAMI , I  ICH UDZIAŁ W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

PRZESTRZEGANE SĄ PRAWA DZIECKA

WSZYSCY  DBAJĄ   O KSZTAŁTOWANIE  POZYTYWNEGO  WIZERUNKU PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU.

 

WIZJA

 

W CELU STWORZENIA  NAJLEPSZYCH WARUNKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH WSZECHSTRONNY I HARMONIJNY  ROZWÓJ WYCHOWANKÓW W PRZEDSZKOLU REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY  NASZE PRZEDSZKOLE , WYRÓŻNIONY  I ZALECANY PRZEZ MEN DLA WŁAŚCIWEJ REALIZACJI  PODSTAWY PROGRAMOWEJ..

OPIEKA I DYDAKTYKA ZOSTAŁA POWIERZONA WYKWALIFIKOWANEJ I DOŚWIADCZONEJ KADRZE NAUCZYCIELSKIEJ ,WSPOMAGANEJ PRZEZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU  PROWADZENIA  ZAJĘĆ  Z  RYTMIKI , GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ  , ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH, LEKTORATU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W RAMACH PROPAGOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRZYGOTOWUJEMY WARTOŚCIOWE POSIŁKI W WŁASNEJ KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ . ORAZ WRAZ Z DZIEĆMI PROWADZIMY HODOWLE ROŚLIN I WARZYW W KĄCIKU PRZYRODNICZYM I NA DZIAŁCE .

W ZWIĄZKU Z USYTUOWANIEM PLACÓWKI W „ZIELONEJ’ DZIELNICY MIASTA DZIECI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SPACERÓW W SĄSIEDZTWIE LASU I DZIAŁEK ,CO KORZYSTNIE WPŁYWA NA ICH ZDROWIE.

DLA STWORZENIA WARUNKÓW DO TWÓRCZEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY SYSTEMATYCZNIE DOPOSAŻANA  JEST BAZA PRZEDSZKOLNA O  NOWE ZABAWKI ,GRY, INSTRUMENTY MUZYCZNE ,PRZYBORY DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH ,ELEMENTY PLACU ZABAW..

 

 

Images Designed by Freepik available under CC BY License / Grafiki na stronie są zaprojektowane przez Freepik dostępne na licencji CC BY
Background image designed by vector4free.com available under CC License / Obraz tła jest zaprojektowany przez vector4free.com dostępne na licencji CC