Prywatne Niepubliczne Przedszkole
Karolinka

Działające w Czerwionce-Leszczynach od września 2013 roku Niepubliczne Przedszkole „Karolinka” znalazło swoje stabilne miejsce jako uzupełnienie placówek tego typu w mieście i gminie. Lokalizacja w dzielnicy Karolinka w sąsiedztwie lasu, doskonałe warunki lokalowe obiektu, który spełnia wszystkie wymogi architektoniczne i sanitarne oraz obejście budynku z placem zabaw są atutem przedszkola „Karolinka”.

Przedszkole przygotowuje dziecko od najmłodszych lat do samodzielności, rozwijając jego zdolności i możliwości w grupach wiekowych po kilkanaście dzieci każda.

Kreatywna kadra nauczycielska przedszkola w swoich działaniach warunkuje osiąganie przez dzieci praktycznych umiejętności stymulując pełny i harmonijny rozwój ich osobowości.

Rodzinna koncepcja prowadzenia przedszkola sprzyja łatwiejszej adaptacji dziecka, któremu zapewniamy opiekę poprzez zabawy oraz rozwój predyspozycji i zainteresowań przez zajęcia edukacyjne. W „Karolince” w ramach codziennych zajęć i zabaw prowadzona jest komunikacja w języku angielskim i niemieckim. Dzieci biorą udział w zajęciach gimnastycznych, korekcyjnych oraz umuzykalniających (rytmika i taniec), a także z religii.  Starsze przedszkolaki korzystają również z zajęć na basenie .

freepik_kid_4

W corocznym planie pracy przedszkola uwzględniono poznawanie przez dzieci zawodów poprzez: spotkanie z dentystą, wizyty w gabinecie kosmetycznym, sesje w studio fotograficznym, zakupy w sklepie spożywczym, akwarystycznym, przyjazd wozu strażackiego, wyjazdy do komisariatu policji, zagrody rolnika, na spektakle teatralne do CKE.

Do przedszkola zapraszani są też ciekawi ludzie: tacy jak: górnicy, strażacy, babcie czytające bajki, koło gospodyń wiejskich ze spektaklem teatralnym, pracownicy bibliotek publicznych. Odbywają się również edukacyjne spotkania z psem. W ramach edukacji proekologicznej przedszkolaki w ogródku sieją, sadzą warzywa, pielęgnują je, a kiedy dojrzeją zbierają co urosło.

Kontynuowany jest długotrwały projekt proekologiczny uświadamiający dzieciom zasady ekologii, segregację śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz korzystanie z produktów wielorazowego użytku, również corocznie uczestniczą w ogólnopolskich projektach promujących zdrowie. Nasze dzieci biorą udział w konkursach rejonowych i przeglądach artystycznych.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do zdrowego żywienia, oferując dzieciom posiłki z własnej kuchni przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dodatkowo dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniem) oferujemy w zależności od potrzeb indywidualne zajęcia ze specjalistami (logopeda, neuropedagog,  tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, pedagog).

W ciągu roku organizujemy  zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

W okresie wakacyjnym przedszkole może sprawować opiekę nad dziećmi z innych placówek.

      Przedszkole Karolinka

      jest  czynne od poniedziałku   do  piątku w godzinach 6:30 – 16:30      

 

Opłaty za pobyt w przedszkolu wynoszą:

– comiesięczne czesne – 400 zł;

– jednorazowe wpisowe i ubezpieczenie – 180 zł;

– stawka żywieniowa (3 posiłki) za każdy dzień – 12 zł.

freepik_kid_1

Informacje i zapisy :

nr tel:  509 774 850, 32 745 49 05

e- mail: czeslaw.pawlas@gmail.com,  przedszkolekarolinka@gmail.com

 

Images Designed by Freepik available under CC BY License / Grafiki na stronie są zaprojektowane przez Freepik dostępne na licencji CC BY
Background image designed by vector4free.com available under CC License / Obraz tła jest zaprojektowany przez vector4free.com dostępne na licencji CC